Får er digitala kommunikation den effekt ni önskar?

Mål & strategi

För att er digitala kommunikation ska få effekt behöver den följa en tydlig strategi som bottnar i era kunders behov och frågeställningar. Vi hjälper er att välja budskap, kanaler och tonalitet som skapar intresse och hjälper era kunder framåt i sin kundresa.

Först vill vi förstå

Vi startar alltid med att lära oss mer om era kunder, er säljprocess och ert företags unika fördelar på marknaden. Vi lägger också stor vikt vid att förstå kundernas behov och drivkrafter genom att mäta era digitala kanaler, kartlägga statistik och data, göra enkäter och ta del av studier och marknadsundersökningar.

Sen analyserar vi

Med data och era målsättningar i ryggen gör vi en omvärlds- och målgruppsanalys. Vi vill bland annat förstå hur era kunder uppfattar ert erbjudande – vilka är styrkorna och svagheterna jämfört med era konkurrenter? Hur ser användarupplevelsen ut i era digitala kanaler – finns det best practice att inspireras av för just er bransch?

Resultatet? En genomtänkt väg framåt.

Utifrån analysen tar vi, tillsammans med er, fram målsättningar och önskade effekter för att utveckla kreativa lösningar med högt värde. Det kan handla om bland annat:

  • Varumärkesstrategi
  • Kommunikationsstrategi
  • Ny webbplats
  • Digitala kampanjer

Det här erbjuder vi

Webbstrategi

En framgångsrik webbstrategi identifierar effektiva och lönsamma sätt att nå ut till både nya och existerande målgrupper. Med en kombination av strategisk insikt, kreativitet och smarta tekniska lösningar hjälper vi er, helt enkelt, att skapa nya digitala möjligheter.

Kommunikationsstrategi

En kommunikationsstrategi säkerställer att era mål hjälper till att uppnå er övergripande varumärkesstrategi. Kommunikationsstrategin beskriver hur ert erbjudande ska utformas och kommuniceras utåt. Vi hjälper er med research och analys för att säkerställa att kommunikationsstrategin är väl förankrad i era affärsmål.

Teknisk strategi

Hur ser er tekniska plattform ut idag? Har den de egenskaper och den funktionalitet som krävs för att driva och utveckla er digitala kommunikation? Vi hjälper er att utvärdera er nuvarande tekniska plattform och sätter strategin framåt.

Varumärkesstrategi

Hur uppfattas ert varumärke idag och hur vill ni att det ska uppfattas i framtiden? Vill ni göra en strategisk förflyttning? Vi hjälper er att identifiera er USP och utvecklar tydliga värdeerbjudanden kopplat till er varumärkesstrategi.

SEO-strategi

Hur väl möter ni upp era kunders frågor i sökmotorerna -och hur kan er organiska synlighet öka? Med en SEO-strategi kartlägger och analyserar vi nuläget och föreslår konkreta åtgärder för att öka er synlighet och bättre möta upp era potentiella kunders sökningar och frågeställningar.

Rådgivning och konsultation

Ibland behöver man ett bollplank i frågor som rör teknik, kundresa, budskap och kommunikation. Vi erbjuder alltifrån enskilda workshops till löpande strategisk stöd och företagsanpassad utbildning. Prata med oss!

Vill ni vässa er digitala strategi?

Prata med oss!