Digital analys & uppföljning - låt er affär drivas framåt med data!

Analys & uppföljning

I digital kommunikation är ingenting för evigt. Tvärtom – en av de största fördelarna med digitala kanaler är att du enkelt testar, experimenterar, ändrar och gör om. Lär dig och förbättrar. Grunden för det är digital analys och ett löpande förbättringsarbete.

Vad är digital analys?

Digital analys, eller webbanalys som det också kallas, är i grund och botten en analys av era digitala kanaler och webbplatser. Vi hjälper er att mäta och analysera era digitala insatser för att optimera varje del och se till att helheten ger mätbar, reell affärsnytta.

Hur kan digital analys stötta era affärer?

För att er data ska bidra till att skapa affärsvärde gäller det att prioritera vad som ska mätas. Det är också viktigt att tolka vad datan betyder för just er verksamhet och att mätningen görs på ett effektivt och tydligt sätt. Våra digitala analytiker stöttar er med just det. Vi hjälper er också att visualisera data som tydliggör vad som fungerar bra, var det finns förbättringsåtgärder och vad du kommer att tjäna på att göra förändringar.

Beslutsstöd för optimering och förbättring

Digital analys är en investering för att bättre förstå era kunder och deras köpresa. Analysen ger svar på viktiga frågor om er kommunikation och era olika målgruppers frågor, pain-points och behov. Analysen kan handla om alltifrån hur era besökare använder er webbplats till varifrån er mest lönsamma trafik kommer och hur olika delar i er digitala marknadsföring bidrar till företagets mål och intäkter. Dessa insikter blir ofta grunden för en framgångsrik webb- och kommunikationsstrategi.

Hur fungerar digital analys i praktiken?

Grunden i digital analys är att på ett effektivt sätt samla in, lagra och analysera data från olika källor. Vi kan bland annat hjälpa er att sätta upp eller optimera mätning på era webbplatser, mäta digitala kampanjer eller genomföra A/B-testning och optimering av landningssidor.

Så kan vi hjälpa dig:

Implementering & uppsättning
Vi implementerar kod och mätverktyg och säkerställer att era viktigaste mätpunkter spåras och mäts.

Löpande förbättringar
Vi analyserar era besökares användarbeteende och tar fram databaserade förbättringsåtgärder.

Bättre beslutsunderlag 
Vi hjälper er att skapa rapporter och dashboards som presenterar relevant data för intern rapportering och optimering på ett översiktligt och visuellt sätt.

Det här erbjuder vi

Jämför resultat av mätning med strategi och mål

Hur väl uppnår er digitala kommunikation era uppsatta mål? Vilka kampanjer och insatser bidrar positivt och vilka delar behöver justeras, optimeras eller tas bort? Vi hjälper er att prioritera så att ni lägger budget där den gör bäst nytta – och ger högst ROI.

Beteendeanalyser

Idag är användarupplevelsen enormt viktig, både för sökmotorer och besökare. Vi hjälper er att förstå hur era kunder och prospekts interagerar med ert innehåll i olika digitala kanaler, så att ni löpande kan göra förbättringar och ge era besökare positiva, enkla och trygga upplevelser.

Uppsättning av Google Tag Manager

För att inte tynga ner er webbplats med script och kod från olika datakällor använder vi Google Tag Manager. Det minskar webbplatsens laddtider och ger bättre möjligheter till effektiv mätning än enbart Google Analytics.

Professionell rådgivning

Vill ni bli bättre på webbanalys? Vi tror att vi genom kunskapsöverföring växer tillsammans med er! Flera av våra medarbetare har god erfarenhet av att leda workshops och utbildningar.

Teknisk analys

Vill ni ha hjälp med att ta steget från att samla data till att analysera data? Att analysera er data och hitta berättelserna som finns gömda bland siffrorna ger er ett ovärderligt beslutsunderlag. Låt oss hjälpa er omvandla data till handling!

Rapportering av digitala kanalers prestation

Få full koll på hur era digitala kanaler presterar! Vi skräddarsyr lösningar inom rapportering och datavisualisering för att ni ska få full koll på ert resultat, på ett och samma ställe.

Implementering av Google Analytics

Trots att Google Analytics är gratis, är det ändå ett fantastiskt verktyg. Vi hjälper er att sätta upp det på ett smart sätt på era webbplatser, så att ni mäter rätt saker och får ut relevant data för ert beslutsstöd.

Skräddarsydda dashboards

Om ni behöver en tydlig översikt över hur ert företag presterar i olika kanaler är en dashboard en smidig lösning. Det ger er en samlad, tydlig översikt över alltifrån SoMe-kampanjer, konverteringar, besökarstatistik och hur ni rankar för olika sökord. Vi hjälper er att ta fram en skräddarsydd dashboard, med just de mätvärden som ni vill kunna följa.

SEO-analys

Hur väl syns ni för olika sökfraser? Har ni rätt innehåll och hur väl optimerat är det för att svara på era potentiella kunders frågor? Vi hjälper er att kartlägga och analysera hur det ser ut idag och vad ni behöver göra för att öka er synlighet i sökmotorerna.

A/B tester och konverteringsoptimering

En viktig del i konverteringsoptimering är A/B-testning. A/B-testning bör utföras löpande och kan relativt enkelt ge insikter som förbättrar era resultat. Ett A/B test utförs genom att man låter 50% av besökarna se en kontrollsida. Resterande 50% får se en variant av samma sida. När tillräcklig data har samlats in analyserar man vilken av varianterna som fick bäst utfall – och visar den nya versionen för samtliga besökare. Sen fortsätter man löpande med nya varianter för att kontinuerligt förbättra sidans konverteringsgrad.

Kan vi hjälpa er med strategi och uppföljning?

Prata med oss!