mk-akademin

Webbdirektivet – vad är det?

För de som arbetar inom offentlig verksamhet har de senaste åren begreppet “tillgänglighet på webben” legat högt upp på agendan. Men vad innebär detta och varför är det viktigt?

Webbdirektivet (a.k.a. webbtillgänglighetsdirektivet) är ett EU-direktiv som bygger på Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 och är internationellt etablerade rekommendationer för bl.a. innehåll på webben.

Syftet? Att göra innehållet på webbsidor (och appar) tillgängligt för alla!

Tillgängligt – för vem?

Alla – verkligen alla. Omkring 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning (permanent eller tillfällig) vad gäller motorik, syn, hörsel, tal eller kognition. Dessa användare har inget val – även de behöver kunna använda en offentlig webbplats eller app för att utföra ett ärende. Och för dem kan en god tillgänglighet vara helt avgörande.

Men tillgänglighet berör alla, en tillgänglig webbplats är i många fall bättre för alla besökare, och ger möjlighet att nå fler oavsett förutsättningar och teknik. Alla, oavsett förutsättningar, ska ha lika möjlighet att ta del av nödvändig information!

Gäller detta er?

Well, det beror på om ni är en offentlig eller privat aktör. I nuläget finns det inget krav på att privata aktörers webbsidor ska uppfylla dessa kriterier. Däremot är det lagstadgat att alla offentliga verksamheter — statliga och kommunala myndigheter, kommuner och landsting — enligt lag ansvarar för att deras webbsidor/appar lever upp till kraven.

Så, vad säger svensk lag?

Ja, i Sverige har vi faktiskt etablerat DOS-lagen där vi på nationell nivå har lagkrav kring digitalt innehåll och dess tillgänglighet:

  1. Webbplatsen ska uppfylla riktlinjerna i WCAG 2.1
  2. Besökare på webbplatsen ska kunna påpeka brister i tillgängligheten och begära att dessa åtgärdas, samt kräva ut otillgängligt innehåll
  3. En tillgänglighetsrapport ska finnas tillgänglig på webbplatsen, och den måste vara regelbundet uppdateras för att hållas aktuell

Vad betyder det för er, i praktiken?

Den internationella standarden baseras på fyra grundprinciper:

  1. Möjlighet att uppfatta information
  2. Hanterbart användargränssnitt och navigering
  3. Begriplig information och hantering
  4. Vara robust – koden ska följa standard och innehåll ska kunna tolkas av hjälpmedelsprogram

Grovt förenklat handlar det om att er webbsida, visuellt och användarmässigt, ska vara designad och tekniskt utvecklad på ett sätt som gör sidan tillgänglig. Tillgänglig i den bemärkelsen att innehållet ska ha hög läsbarhet, smart funktionalitet, stödja hjälpverktyg  och ha en intuitiv navigering – allt för en grym användarupplevelse och för att besökaren, oavsett förutsättningar, inte ska missa något innehåll.

Hur kan detta skötas, rent konkret? Vi har listat 9 exempel på åtgärder.

Hur ser det ut framåt?

Den 28 juni 2025 kommer en svensk lagstiftning som ställer tillgänglighetskrav även på kommersiella produkter och tjänster, genom Tillgänglighetsdirektivet. Detta kommer gälla bl.a. er som bedriver E-handel, banktjänster m.m.

Vi kan hjälpa till!

Det kan vara svårt att orientera sig i de olika kraven, och listan över dessa är lång.

Oavsett om ni har en webbsida som idag omfattas av lagkravet eller ej, så är det är god idé att redan nu tänka långsiktigt. Det är alltså bra ha med sig detta redan nu vid utveckling av nya plattformar – för ett tillgängligt innehåll främjar ju alla!

Är ni osäkra på vad som gäller er, och hur ni ska gå tillväga? Vi hjälper gärna till!

Image for Hannah Zeidi

Hannah Zeidi

Designer