mk-akademin

Vilken sida är viktigast på din webbplats?

Att en webbplats är den viktigaste plattformen för ett företags marknadsföring och kommunikation håller de flesta med om. Men vilka av sidorna på webbplatsen är viktigast att lägga krut på? Och hur gör du dem bättre?

Det är lätt att utgå ifrån att de sidor som har flest besök eller slutliga konverteringar, i många fall köp, är viktigast. Men en enskild sida gör sällan hela jobbet själv. Genom att se på hela kundens köpresa får du en bredare bild av vad som är viktigt för kunden och hur du ska prioritera dina resurser. 

Startsidan – one page to rule them all?

Oavsett om man vill gå fullt så långt, så skulle nog de flesta säga att startsidan är den viktigaste sidan på webbplatsen. Det är i många fall här besökaren får sitt första intryck av ditt företag. Det är också härifrån den huvudsakliga navigationen görs och besökarna väljer vart de ska gå vidare. 

Hur förbättrar du startsidan?
 • Ta en ordentlig funderare på kundens köpresa och orsaken till deras besök på din webbplats. Vet du vad de letar efter? Vet de vad de letar efter? Vet de vilka ni är? 
 • Har ni Google Analytics på plats kan ni få mycket användbar information därigenom och få mer kunskap om vem besökaren är, vad de gör och om de är återkommande eller nya.
 • Med hjälp av beteendeanalyser genom diverse verktyg kan ni få en tydlig bild av hur besökaren klickar och rör musen på sidan.
 • Prioritera innehållet och lyft upp det som är absolut viktigast och säkerställ att besökarna vet hur de ska navigera vidare på sidan.

Specifik landningssida för enskild kampanj

Att skapa specifika landningssidor för kampanjer är viktigt ur ett marknadsföringsperspektiv. Det är till dessa kampanjsidor som kampanjtrafik riktas och det är där man önskar ta besökaren mot konvertering. Man kan därför ha flera landningssidor, optimerade för specifika målgrupper eller kampanjer.

Hur förbättrar du dina landningssidor?
 • Börja med att sätta mål i ditt analysverktyg och mät hur väl de uppfylls genom att följa besökaren från kampanj till landningssida, och vidare till konvertering. Har du gjort allt rätt eller finns det något du kan förändra och förbättra?  
 • Med hjälp av Facebook Pixel kan du följa din besökare från annonsen och återannonsera (remarketing)  för de potentiella kunder som inte genomförde något köp. Tänk dock på att Apple i och med IOS14 försvårat retargeting till Iphone-användare av integritetsskäl. 
 • Se till att sidan inte blir en dead-end, utan ser till att dina besökare slussas vidare mot den konvertering ni önskar eller att de får ta del av liknande innehåll som kan intressera dem.

Beställningssidan / köpsidan

För den som säljer produkter på webben ligger fokus ofta på sidan som slutligt konverterar till köp. Köpsidan är en sida som innehåller flera olika moment och som ställer krav på användaren för att köpet ska kunna genomföras.

På köpsidan är det viktig att varje steg i köpet är väloljat. Praktiska detaljer kring produktinformation och köpvillkor måste framgå tydligt, kunduppgifter ska vara enkla att fylla i, och betallösningen ska vara den bästa för kunden. Men även de mjuka värdena – känns det tryggt att genomföra köpet eller finns det en osäkerhetsfaktor?

Hur förbättrar du din köpsida?
 • Går köpprocessen så smidigt som man kan önska? Köpsidan är en av de sidor som optimeras steg för steg för att minimera avhopp. Detta kan man göra genom praktiska användartester eller beteendeanalyser via verktyg som visar hur besökaren klickar och rör musen och därav se var i processen eventuella avhopp sker
 • Utvärdera köpprocessen på olika enheter, särskilt på mobil. Testa själv att genomföra köpet den vägen och säkerställ att upplevelsen är samma som på din dator.

Erbjudandesidan

För företag som säljer sällanköpsprodukter eller dyrare produkter överlag ser köpresan ofta radikalt annorlunda ut än för de mer snabbköpta produkterna. Man utvärderar, läser på och inspireras, ofta flera gånger, och diskuterar med andra innan man går vidare mot köp, i vissa fall i en fysisk butik eller hos återförsäljare. 

Hur förbättrar du din erbjudandesida?
 • Har sidan den nivå på innehåll som köparen eftersöker? Analysera besökarnas beteende och utvärdera ditt innehåll. Hur länge stannar de på sidan, hur klickar de sig vidare? Vad söker de? 
 • Kan du med hjälp av delning, spara-funktioner eller liknande underlätta för besökaren att komma ihåg sina favoritprodukter?
 • Har sidan någon lead-insamling? Om inte köp finns direkt på webbplatsen, fundera på hur du kan samla leads för att stötta er försäljning. Kan du lägga till en intresseanmälan, möjliggöra beställning av ytterligare information eller erbjuda nedladdning av e-bok, rabattkod eller liknande för att fånga leads och följa upp besöket?

Sidan med flest besökare

Att en sida har mycket besök är ofta ett tecken på att den har ett bra innehåll som intresserar eller är relevant av olika skäl. Ofta visar ett högt besökarantal på en enskild sida att den har ett innehåll som delas och sprids, kanske via ett nyhetsbrev, sociala kanaler och liknande, eller att den rankar högt på ett populärt begrepp på Google.

Sidan är kanske inte den viktigaste på er webbplats, men kan ha en betydande funktion i att dra in besökare och leda dem vidare till andra sidor som ni vill att de ska besöka.

Hur förbättrar du din mest välbesökta sida?
 • Se på varför just denna sida sticker ut. Hur har besökarna hittat dit och varför? Se på statistiken varifrån de kommer och utnyttja kunskapen till att skapa liknande innehåll.
 • Stannar besökarna kvar eller vänder de i dörren? För att få en bild av relevansen i besöken kan man se på exempelvis bounce rate (besökare som enbart besöker denna sida och sedan lämnar er webbplats). Eller se på besökarens tid på sidan; läser de innehållet eller vänder de direkt för att de upptäckt att de hamnat fel? 
 • Om besökaren är relevant och den du vill ska besöka sidan – hur kan du leda besökaren vidare? Kanske kan du tipsa om liknande innehåll eller rekommendera hen att prenumerera på nyheter, erbjudanden eller liknande? 
Image for Anna Leffler

Anna Leffler

Projektledare