mk-akademin

Vad är Life Science?

Sedan vår start för över 30 år sedan har vi på mkmedia haft en kundbas som till största del arbetar inom Life Science-sektorn. Men vad är Life Science, och vad gör de som är verksamma inom det?

Life Science är en bred och mångfacetterad sektor som fokuserar på studier och tillämpningar inom biologi, medicin, biokemi och andra relaterade områden. Gemensamt för områdena är att de alla grovt förenklat verkar för att förstå, studera och förbättra människors hälsa och välbefinnande, samt den biologiska världen.

Vilka är områdena, och vad gör de inom dem?

Medicin

Medicin är en bred disciplin inom Life Science som fokuserar på att utveckla, förbättra och tillämpa kunskap om sjukdomar och deras behandling. Det omfattar allt från farmaceutisk forskning för att skapa nya läkemedel till kliniska prövningar och diagnostiska metoder som hjälper läkare att identifiera och behandla sjukdomar tidigt.

Biologi

Biologi är grunden för Life Science och handlar om studien av levande organismer, inklusive deras struktur, funktion och evolution. Det innefattar även forskning om ekosystem och biologiska processer som påverkar alla aspekter av livet på jorden.

Farmaceutik

Farmaceutik är grenen av Life Science som fokuserar på tillverkning, distribution och försäljning av läkemedel och läkemedelsprodukter. Det inkluderar även farmakologi, som är studien av hur läkemedel interagerar med kroppen.

Biokemi

Biokemi är studien av kemiska processer som äger rum i levande organismer. Det inkluderar bland annat studier av proteiner, enzymer och metaboliska vägar som är centrala för att förstå hur celler fungerar och hur sjukdomar uppstår.

Genetik

Genetik är studien av gener och arvsmassa. Det omfattar allt från grundläggande forskning om hur gener fungerar till tillämpad forskning om genetiska sjukdomar och utveckling av genteknik för att behandla eller förhindra sjukdomar.

Molekylärbiologi

Molekylärbiologi fokuserar på studier på molekylär nivå av biologiska processer och strukturer. Det inkluderar att analysera DNA, RNA och proteiner för att förstå hur de reglerar cellfunktioner och hur förändringar i dem kan leda till sjukdomar.

Ekologi

Ekologi är studien av samspelet mellan organismer och deras miljö. Det omfattar allt från mikroskopiska ekosystem till globala ekologiska frågor som klimatförändringar och bevarande av hotade arter.

Immunologi

Immunologi är studien av immunsystemet och dess funktioner. Det är av avgörande betydelse för att förstå hur kroppen försvarar sig mot sjukdomar och för att utveckla vacciner och immunoterapier.

Biomedicinsk forskning

Biomedicinsk forskning är en tillämpad gren av Life Science som fokuserar på forskning som direkt tillämpas på medicin och hälsovård. Det inkluderar kliniska prövningar för att testa nya behandlingar och utveckling av medicinska apparater för diagnos och behandling.

Bioinformatik

Bioinformatik kombinerar datavetenskap och informationsteknologi med biologisk information. Det används för att analysera och förstå stora mängder biologisk data, inklusive DNA-sekvenser, för att avslöja mönster och samband som kan vara avgörande för forskning inom områden som genetik och molekylärbiologi.

 

Life Science-sektorn är avgörande för att förbättra människors hälsa, bekämpa sjukdomar, utveckla nya läkemedel och terapier samt öka förståelsen för den biologiska världen. Den omfattar både akademisk forskning och kommersiell verksamhet och samarbetar ofta med andra discipliner som teknik och datavetenskap för att driva innovation och uppnå banbrytande resultat. Med andra ord, en väldigt spännande sektor att arbeta med och följa – och vi lär oss dessutom själva väldigt mycket på köpet!

Image for Hannah Zeidi

Hannah Zeidi

Designer