mk-akademin

UX- och UI-design – vad är skillnaden?

UX-design och UI-design är två relativt nya begrepp, och det kan ibland vara svårt att hålla reda på vart gränsen för arbetet och de två yrkesrollerna går. Ibland går rollerna ihop, men ibland används de till och med – lite felaktigt – synonymt. Så, vad menas egentligen med UX- resp. UI-designer, och vad är skillnaden?

Begreppen i korthet

UX står för User eXperience (användarupplevelse), och handlar om användarens subjektiva upplevelse. Vad användaren upplever och känner när hen interagerar med en produkt – i denna artikel mer specifikt en webbplats.

UI står för User Interface (användargränssnitt), och handlar om vad användaren ser när hen interagerar med webbplatsen.

UX handlar alltså om det psykiska och vad som sker inuti användaren, medan UI handlar om det fysiska och vad användaren ser. Däremot måste UX och UI samverka för att tillsammans skapa en helhetsupplevelse och känsla – en kan inte ha det ena utan att ha det andra.

UX-design

UX-design har alltid slutanvändaren i fokus och användarens behov ligger till grund för allt. Dessa behov blir till kriterier/krav som senare ställs på webbplatsens utformning – både vad gäller UI och den tekniska utvecklingen.

Genom insiktsarbete sätts dessa kriterier för att webbplatsen ska vara intuitiv, enkel och lättförståelig. Hur lätt det är för användaren att lösa ett problem, hitta svar som hen söker, slutföra en uppgift m.m.

Vad gör en UX-designer, rent konkret?

En UX-designer arbetar främst analytiskt. Hen arbetar med research och genomför intervjuer, användartester, fältundersökningar och analys av befintliga data för att kunna svara på ”hur” och ”varför” användaren ska använda webbplatsen. UX-designern arbetar med analysverktyg, wireframes, prototyper m.m. En arbete som sammantaget blir till underlag för det efterföljande arbetet med UI-design.

UI-design

UI-design handlar om att visuellt vägleda användaren genom webbplatsen och att möjliggöra att hen tar till sig informationen. Detta genom en noga genomtänkt sammansättning av olika grafiska element såsom knappar, ikoner, former, bilder, navigation, typografi m.m. Det handlar om hur dessa element ser ut, och helhetskänslan som de tillsammans förmedlar.

UI-design baseras (idealiskt) på de insikter och kriterier som en ev. UX-designer (i ett tidigare skede) har tagit fram. Detta för att utformningen av webbplatsen ska möjliggöra en så bra användarupplevelse som möjligt.

Vad gör en UI-designer, rent konkret?

En UI-designer arbetar hands on med webbplatsens gränssnitt. Arbetet innefattar färgsättning, typografi, bilder, navigation, ikoner och design av alla andra visuella komponenter som en webbplats består av. En helhet som blir avgörande för om webbplatsen i slutändan möter de kriterier som UX-designern har tagit fram.

Kontentan?

UX- och UI-design skiljer sig åt, både i teorin och rent praktiskt – däremot går de hand i hand och kompletterar varandra. Och visst, vissa uppgifter är faktiskt gemensamma för en UX-designer och en UI-designer (prototyper, design thinking etc). Ibland ligger kompetensen hos olika personer i ett team, och ibland har en och samma person båda hattarna på sig. Men det viktigaste att ta med sig – både UX- och UI-design är nödvändiga för att skapa en webbplats med hög användarvänlighet och nöjda användare.

 

Image for Hannah Zeidi

Hannah Zeidi

Designer