mk-akademin

Så skapar du en engagerande presentation

Ett föredrag i form av föreläsning, pitch deck, produkt- och företagspresentation eller en bid defence. En presentation kan ha otaliga syften och är ett fantastiskt redskap för att attrahera, engagera och få med dig dina åskådare. Om presentationen utformas på rätt sätt.

Oavsett syftet med ditt föredrag vill du att åskådaren lyssnar och tar till sig det du vill säga. Vare sig syftet är att sälja eller informera vill du skapa engagemang. Och medan grunden till ett riktigt bra föredrag faktiskt ligger i det du säger och hur du säger det, är en väl utformad visuell presentation ett riktigt bra hjälpmedel som kan lyfta ditt föredrag till nästa nivå.

Särskilj vad du säger och vad du visar

Det finns så mycket du vill säga, vi förstår. Och det ska du! Däremot bör du vara selektiv med vad du faktiskt visar på skärmen. Undvik plottriga slides med för många figurer, långa textstycken eller punktlistor med otaliga rader. Vad är essensen, nyckeltalen, USP:arna kring det du säger? Lyft dessa, och förenkla det du kan!

 • Åskådaren kan inte ta in för mycket information på en och samma gång. Kognitiv belastning gör snarare att hen inte kan ta in något alls.
 • Du pratar. Om åskådaren samtidigt måste läsa mycket text i din slide tappar hen antingen fokus eller intresse.
 • Din presentation är ditt bildstöd, inte ditt manus. Använd istället anteckningsfältet för att hålla dina stödord.

Sedan finns det de tillfällen då en presentation används som efterlämningsmaterial, och du därför tänker att presentationen måste innehålla alla de där bilderna, diagrammen, textstyckena och massiva punktlistorna. Men då uppmuntrar vi istället till att ta fram ett separat material, digitalt eller i tryckt format.

 

Arbeta med det visuella

Olika målgrupper har olika preferenser och är kanske vana vid att ta del av viss info på ett visst sätt. Ett föredrag för en läkarkår ser rimligtvis inte likadan ut som en produktpresentation för en inköpare. Däremot finns det mycket basfakta i hur vi människor generellt fungerar, och detta kan du lägga som grund i din presentation, oavsett publik.

Det finns några enkla knep för att hålla uppe åskådarens fokus:

 • Bilder engagerar. Använd detta för att förtydliga/komplettera ditt budskap. Bilder måste inte vara rakt av avbildande, tänk även metaforiskt/visionärt!
 • Skapa dynamik och bryt av ev. monotoni för genom att ”väcka” åskådaren och hålla hen uppmärksam på ditt föredrag. Lägg t.ex. in en slide med helbild, citat eller inverterad text på en mörk bakgrund eller liknande för skapa variation.
 • Max 7 punkter på en slide. Om du behöver visa mer, dela hellre upp informationen på flera slides.
 • Använd animationer. Genom att lägga på subtila animationer kan du öka den visuella effekten och förhöja upplevelsen.

 

Hur ska du tänka, grafiskt?

 • Variera dina slides, men begränsa dig ett fåtal mallsidor vad gäller layout för att hålla en röd tråd genom presentationen och igenkänning i formen.
 • Var noga med att innehållet linjerar genom slides och att objekten placeras konsekvent. En välgjord presentation där rubriker och andra objekt ligger på sin plats ser proffsigt ut och skapar trovärdighet.
 • Placera logotypen på intro- och outroslide, endast. Åskådaren minns förhoppningsvis vilken organisation du kommer från, så skippa logotypen på resterande slides. Den tar värdefull yta i anspråk.
 • Använd bilder av god bildkvalitet. Små och pixliga bilder försämrar intrycket.

 

 

Som nämnt tidigare är det du som presentatör, som genom din presentationsteknik, skapar ett bra föredrag – presentationen bör ses som ett verktyg. Men genom att skala av och genomtänkt arbeta med ditt innehåll kan du skapa en presentation som är lätt för åskådaren att ta till sig. Vinsten kan då bli förhöjt förtroende för dig, ett budskap som lättare når fram och förhoppningsvis att målet med föredraget uppnås.

Lycka till!

Image for Hannah Zeidi

Hannah Zeidi

Designer