mk-akademin

Guiden till det ultimata korrekturet

Vi gör vårt absolut bästa för att text och innehåll ska bli korrekt i det material vi tar fram, men du som kund kontrollerar innehållet inför slutgiltigt godkännande. Så, hur görs detta på bästa sätt?

Först och främst, vad är ett korrektur?

Ett korrektur är en fil som ska korrekturläsas för att kontrollera att all info stämmer, att inga typos förekommer och att bild och layout är rätt och ser bra ut. Om ändringar önskas meddelar du som korrekturläsare detta till oss genom att lägga kommentar i PDF-filen du fått av oss (gäller grafisk produktion för trycksaker).

”Varför kan jag inte bara berätta muntligen”, undrar du kanske? Jo, vi arbetar med versioner och dokumentation och vill kunna spåra ändringarna om detta behövs. Så vi önskar alla ändringar i skrift – vilket även säkerställer att text som ska bytas ut blir 100% rätt!

Vilket program ska användas?

Vi rekommenderar (och önskar) att Acrobat Reader används. Detta är ett gratisprogram från Adobe och programmet laddas ner här!

Hur lämnar man en kommentar?

Du öppnar PDF-filen som du fått av oss och klickar på ”Verktyg” och ”Kommentar”. Där finns sedan en rad olika verktyg att använda beroende på vilken typ av kommentar du vill lämna. Är det text som ska bytas ut? Text som ska strykas? Ett grafiskt element som ska ändras?

Välj verktyg efter syfte

Dessa är de mest användbara verktygen för ändringar; nr. 1–3 används mest frekvent och 4–5 används när de andra inte fungerar för ändamålet. När verktygen används kan vi implementera det i vårt layoutprogram och mer effektivt ta hand om ändringarna.

1. Ta bort text – Använd verktyget ”Stryk genom text”, markera texten som ska raderas.

2. Ersätta text – Använd verktyget ”Lätt till anteckning om textersättning”, markera texten som ska ändras och lägg in den nya texten som kommentar i textfältet som dyker upp i höger spalt.

3. Infoga mer text – Använd verktyget ”Infoga text vid markören”, markera vart du vill infoga texten och lägg in den tillkommande texten som kommentar i textfältet som dyker upp i höger spalt.

4. Kommentera på grafik/bild – Använd verktyget ”Lägg till anteckning” placera ut bubblan över önskat objekt och kommentera i textfältet som dyker upp i höger spalt.

5. Kommentar om text som innefattar formatering snarare än textinnehåll – Använd verktyget ”Färgmarkera text” och kommentera i textfältet som dyker upp i höger spalt.

Önskan! Undvik att använda den gula pratbubblan när det gäller kommentarer om text. Det kan då bli väldigt svårt att tyda vilka ord det är som ska ändras.

När korrekturet är genomgånget

Kom ihåg att ”Spara som” och döpa om korrekturet, gärna med dagens datum och ditt namn.

Vi ser fram emot ditt korrektur!