mk-akademin

När besökaren inte scrollar

Utebliven scrollning – ja, den finns. Tyvärr. Med hjälp av olika analyseringsverktyg kan man se att besökaren ibland stannar betydligt högre upp på sidan än vad som är önskvärt. Vi reder ut varför – och såklart, hur man kan lösa det.

Utebliven scrollning – ja, den finns. Tyvärr. Med hjälp av olika analyseringsverktyg kan man se att besökaren ibland stannar betydligt högre upp på sidan än vad som är önskvärt. Vi reder ut varför – och såklart, hur man kan lösa det.

Har besökaren tillräcklig med information som det är?

Har besökaren varit inne på din sida tidigare? Kanske har besökaren redan tagit del av den informationen som finns på sajten och är nu redo att konvertera i sidans topp? I så fall, grattis!

Lösning

Alles gut. Ingen lösning behövs här.

Har besökaren hamnat fel?

Din hemsida var helt enkelt inte vad personen i fråga var ute efter. Man kan inte behaga alla.

Lösning

Se över informationen på sidan. Är den relevant för din produkt/tjänst? Besökare är bra, men det ska vara rätt besökare.

Är informationen ”above the fold” tillräckligt intressant?

Har du lyckats väcka ett intresse hos besökaren? Om inte informationen ”above the fold” är tillräckligt intressant, varför skulle då informationen längre ner på sidan vara det? Det är av yttersta vikt att locka besökaren till mer läsning. Det är så besökaren lär sig om just dina produkter eller tjänster för att sedan känna sig tillräckligt trygga med att konvertera.

Lösning
  • Placera din mest övertygande och lockande information ”above the fold”. På så vis kommer du väcka en nyfikenhet om vad som finns att vänta längre ner på sidan.
  • Ge dina besökare en tydlig introduktion om vad sidan handlar om. Självklart kommer de avbryta sin scrollning neråt om de upptäcker att sidan innehåller irrelevant information för just dem.
  • Locka med spännande bilder och grafik. Informativa bilder väcker besökarens uppmärksamhet, samtidigt som de kan lätta upp längre textstycken. Var dock noga med att bilderna är relevanta till innehållet, de ska tillföra information, inte ta uppmärksamheten från texten.

Tror besökaren att den nått botten på sidan?

Detta fenomen kallas för “false bottom” och innebär helt enkelt att besökaren tror att de nått botten på en hemsida utan att de gjort det. Felplacerad grafik, för långa avstånd mellan textstycken mm kan lura besökaren att det inte finns mer information att hämta. Tester har visat att besökare är mer än villiga att scrolla neråt på en sida – så länge de vet att det finns mer information att tillgå.

Lösning

Ge dina besökare en tydlig signal om att det finns mer information längre ner på sidan. Ett tydligt sätt att göra detta är att uppmana besökaren att scrolla neråt genom att placera en neråt-pil precis innan “the fold”. För extra tydlighet kan man även addera en skriftlig uppmaning till om att besökaren ska scrolla neråt.

Analysera din sida – och var ärlig

Scrollar besökarna för lite på din sida? Försök då ta reda på vad det är (eller vad det inte är) som får dem att lämna sidan. Analysera sidan med hjälp av ett analyseringsverktyg samt ovanstående punkter och var kritisk. Är informationen tillräckligt intressant – eller ens relevant? Och är det tydligt för besökaren att det går att scrolla neråt, eller tror de att de nått sidans slut? Var på sidan slutar flest besökare att scrolla? Finns det något mönster

Lycka till!

Image for Fia Lorentsson

Fia Lorentsson

Designer

Har du ett problem som kräver en kreativ lösning? Skicka oss en brief!