mk-akademin

Emotionell design:
Verktygen för att beröra på djupet

I tidigare artikel introducerade vi begreppet emotionell design – idén kring att utforma kommunikationen för att nå kunden på ett känslomässigt plan. Så, hur kan ni använda dessa idéer för att sticka ut i mängden, göra era kunder riktigt nöjda och skapa starka och långvariga relationer?

Kunden i centrum – utgå från kundens behov och önskemål

För att lyckas med emotionell design måste vi sätta kunden i centrum och utgå från deras behov och önskemål. Det handlar inte bara om att kommunicera vad företaget vill förmedla, utan att förstå vad kunderna faktiskt vill veta och känna när de interagerar med ditt varumärke. Vad är det som triggar de känslor du vill nå hos dina kunder? Vad gör dem lojala till ditt varumärke? Kunder strävar oftast efter en positiv och emotionell upplevelse, inte endast efter att konsumera.

En utmaning med emotionell design är att våra känslor också påverkas av våra tidigare erfarenheter, minnen och känslomässiga tillstånd. Kanske förknippar vi en viss färg med en person, en doft med en plats eller bara har en dålig dag. Detta gör att vi människor kan tolka saker olika, vilket kan vara svårt för oss att påverka. Men att försöka skadar ingen! Att lära känna kunderna, ta reda på deras triggers och analysera användardata som vi kan interagera med kan ta oss en lång väg.

3 tips till dig som vill inkludera känslomässig design i kundupplevelsen

1. Förmedla utvalda känslor med visuell design

De olika elementen vi väljer att inkludera i vårt varumärke kan väcka och förmedla olika typer av känslor. Om vi felaktigt väljer bilder, färger eller textinnehåll kan vi även framkalla felaktiga känslor hos kunderna. En viktig del är att skapa en visuell design som överensstämmer med de känslor du vill förmedla. Bildval, färgpalett och layout påverkar hur vi uppfattar ett varumärke och kan användas för att förstärka önskade känslor. Till exempel kan blått signalera lugn och tillit, medan rött kan skapa en känsla av brådska och uppmärksamhet. Vill du framkalla empati och medlidande, hopp och framtidstro eller något helt annat?

2. Väck rätt känslor genom att tala med rätt språk

Textinnehåll spelar också en viktig roll i emotionell design. En bra copy kan väcka känslor, beröra och engagera kunderna på ett personligt plan. Det är också viktigt att tala kundens språk och undvika krångliga eller otydliga ord som kan förvirra eller avskräcka.

3. Skapa en engagerande kundupplevelse med mikrointeraktioner

Interaktioner och mikroanimeringar är andra verktyg som du kan använda för att skapa en känslomässigt engagerande kundupplevelse. Små detaljer och interaktiva element kan ge kunderna en positiv överraskning och göra varumärket mer minnesvärt.

Sammanfattning

Att använda emotionell design som en strategi för att påverka kundupplevelsen innebär att vi inte bara fokuserar på att sälja produkter, utan också på att väcka känslor hos kunderna. Genom att använda rätt bilder, färger och copy kan vi skapa en stark koppling mellan vårt varumärke och kunderna. Det handlar om att göra kunderna glada och engagerade, inte bara en gång, utan gång på gång. Genom att förstå vad kunderna vill och känner kan vi skapa långvariga relationer som går bortom vanlig konsumtion.

Image for Matilda Ullbrandt

Matilda Ullbrandt

Administrativ assistent