mk-akademin

A/B testning – vad är det?

Är ert mål att få så många som möjligt att kontakta er via er webbplats? Då är det dags för konverteringsoptimering med hjälp av A/B-test.

Om ni har gjort en beteendeanalys på er webbplats kommer det oftast upp insikter om vad era besökare gör på sidan – aktiviteter som ni inte tänkt er.

Vi tar ett exempel; ni har en stor tydlig knapp på er sidan där det står “Kontakt”. Den är röd, men nästa ingen klickar på den. Istället klickar besökarna på “Om oss”, går vidare ner på sidan där de slutligen hittar en mail-länk. Och det var inte riktigt så ni tänkte er, visst? Ert mål är ju att få så många som möjligt att ta kontakt med er.

Då är det dags för konverteringsoptimering med hjälp av A/B test, och här är hur det fungerar:

Mål: Allt börjar med att skapa ert mål. Vad är det ni vill? Det här fallet, att få in fler leads.

Hypotes: Vi skapar en hypotes, t.ex. ”Knappen är röd, vi tror att grön ger fler klick”.

Test: Vi skapar ett A/B test vilket betyder att vi gör, i det här fallet ytterligare en sida, med en ändring på. 50% av besökarna får se originalsidan och 50% av besökarna får se testsidan under en period.

Mäta: När det kommit in tillräckligt med data ser vi vilken sida som gav bäst resultat utifrån de konverteringsmål vi satt upp. Ibland blir det bättre, och ibland blir det sämre.

Optimera: Vi ändrar på webbplatsen och börjar sedan om. Testning och konverteringsoptimering är ett ständigt pågående arbete. En webbplats blir aldrig fulländad!

Är A/B test något som verkar intressant?
Hör av er jag hjälper er gärna!

Image for