mk-akademin

9 UX-lagar att ha koll på

Vad är det egentligen som gäller när det kommer till UX-design och tillgänglighet? Vi har sammanställt 9 UX-lagar som definitivt är värda lite extra uppmärksamhet!

#1 | Lagen om estetik

Vi människor tenderar att tro att det som visuellt tilltalar oss är och fungerar bättre än andra alternativ. Studier visar att vi upplever produkter som vi tycker är snygga som mer användbara, och att vi är mer toleranta och förstående gentemot den produkten om den skulle krångla.

#2 | Fitts lag

Fitts lag är tydlig; “den tid det tar att uppnå ett mål ökar när avståndet till målet ökar och målets storlek samtidigt minskar”. I klartext; genom att designa gränssnitt med stora och lättillgängliga klickytor kan användare utföra uppgifter snabbare och med större lätthet.

#3 | Hicks lag

Hick’s lag handlar om relationen mellan alternativ och beslut. Ju fler valmöjligheter, desto svårare blir det för användaren att bestämma sig och agera. Med andra ord, överväldiga inte besökaren med allt för många alternativ, t.ex. i en meny.

#4 | Jakobs lag

Vi människor är vanedjur som uppskattar när saker och ting fungerar så som vi är vana vid. Om en användare är inne på 10 olika webbplatser förväntar sig den att dessa ska fungera ungefär likadant. Lägg viktiga element såsom meny, varukorg m.m. där folk är vana vid att ha dem – börja inte mixtra!

#5 | Lagen om enkelhet

Vi vill ha det enkelt, och våra hjärnor försöker tolka allt så enkelt som det går. Komplexa former tolkas i sin enklaste form. Vad betyder detta på ren svenska? Att vår blick söker sig till enkla former. Ikoner eller andra enkla tydliga objekt blir automatiska blickfång och bra dragplåster i visuell kommunikation.

#6 | Närhetsprincipen

Hur objekt placeras i relation till varandra är väldigt avgörande för hur dessa uppfattas. Objekt som placeras nära varandra uppfattas som en grupp, och förväntas därför höra ihop vad gäller typ av info eller funktion. Effektivt när mycket information presenteras samtidigt.

#7 | Likhetsprincipen

Japp, som namnet likhetsprincipen indikerar uppfattar vi objekt som är lika varandra som en grupp. Vi förväntar oss att dessa hör ihop, och att de ska ha samma funktionalitet. Det kan vara hierarkin, färgen eller formen som skapar dessa grupperingar.

#8 | Lagen om kontinuitet

Vår hjärna går igång på osynliga riktningar och mönster, och lagen om kontinuitet innebär att objekt som är placerade i närheten av vandra skapar detta. Med hjälp av ett genomtänkt flow i text/bild/grafik/navigation och konsekvent placering av element kan man skapa ett osynligt flöde som ger en sömlös användarupplevelse.

#9 | Millers lag

Nej, det är inte alltid lätt att komma ihåg allt en ser. Kognitiv belastning is real, och Millers lag menar att vi kan skapa förvirring bara genom att presentera mer än sju (+/- 2) objekt/budskap samtidigt. Mer kan människan inte hålla i arbetsminnet samtidigt!

Image for Hannah Zeidi

Hannah Zeidi

Designer