Får er digitala kommunikation den effekt ni önskar?

Mål & strategi

För att er digitala kommunikation ska få effekt behöver den följa en tydlig strategi som bottnar i era kunders behov och frågeställningar. Vi hjälper er att välja budskap, kanaler och tonalitet som skapar intresse och hjälper era kunder framåt i sin kundresa.

Först vill vi förstå

Vi startar alltid med att lära oss mer om era kunder, er säljprocess och ert företags unika fördelar på marknaden. Vi lägger också stor vikt vid att förstå kundernas behov och drivkrafter genom att mäta era digitala kanaler, kartlägga statistik och data, göra enkäter och ta del av studier och marknadsundersökningar.

Sen analyserar vi

Med data och era målsättningar i ryggen gör vi en omvärlds- och målgruppsanalys. Vi vill bland annat förstå hur era kunder uppfattar ert erbjudande – vilka är styrkorna och svagheterna jämfört med era konkurrenter? Hur ser användarupplevelsen ut i era digitala kanaler – finns det best practice att inspireras av för just er bransch?

Resultatet? En genomtänkt väg framåt.

Utifrån analysen tar vi, tillsammans med er, fram målsättningar och önskade effekter för att utveckla kreativa lösningar med högt värde. Det kan handla om bland annat:

  • Varumärkesstrategi
  • Kommunikationsstrategi
  • Ny webbplats
  • Digitala kampanjer

Vill ni vässa er digitala strategi?

Prata med oss!