Digital analys & uppföljning - låt er affär drivas framåt med data!

Analys & uppföljning

I digital kommunikation är ingenting för evigt. Tvärtom – en av de största fördelarna med digitala kanaler är att du enkelt testar, experimenterar, ändrar och gör om. Lär dig och förbättrar. Grunden för det är digital analys och ett löpande förbättringsarbete.

Vad är digital analys?

Digital analys, eller webbanalys som det också kallas, är i grund och botten en analys av era digitala kanaler och webbplatser. Vi hjälper er att mäta och analysera era digitala insatser för att optimera varje del och se till att helheten ger mätbar, reell affärsnytta.

Hur kan digital analys stötta era affärer?

För att er data ska bidra till att skapa affärsvärde gäller det att prioritera vad som ska mätas. Det är också viktigt att tolka vad datan betyder för just er verksamhet och att mätningen görs på ett effektivt och tydligt sätt. Våra digitala analytiker stöttar er med just det. Vi hjälper er också att visualisera data som tydliggör vad som fungerar bra, var det finns förbättringsåtgärder och vad du kommer att tjäna på att göra förändringar.

Beslutsstöd för optimering och förbättring

Digital analys är en investering för att bättre förstå era kunder och deras köpresa. Analysen ger svar på viktiga frågor om er kommunikation och era olika målgruppers frågor, pain-points och behov. Analysen kan handla om alltifrån hur era besökare använder er webbplats till varifrån er mest lönsamma trafik kommer och hur olika delar i er digitala marknadsföring bidrar till företagets mål och intäkter. Dessa insikter blir ofta grunden för en framgångsrik webb- och kommunikationsstrategi.

Hur fungerar digital analys i praktiken?

Grunden i digital analys är att på ett effektivt sätt samla in, lagra och analysera data från olika källor. Vi kan bland annat hjälpa er att sätta upp eller optimera mätning på era webbplatser, mäta digitala kampanjer eller genomföra A/B-testning och optimering av landningssidor.

Så kan vi hjälpa dig:

Implementering & uppsättning
Vi implementerar kod och mätverktyg och säkerställer att era viktigaste mätpunkter spåras och mäts.

Löpande förbättringar
Vi analyserar era besökares användarbeteende och tar fram databaserade förbättringsåtgärder.

Bättre beslutsunderlag 
Vi hjälper er att skapa rapporter och dashboards som presenterar relevant data för intern rapportering och optimering på ett översiktligt och visuellt sätt.

Certifieringar 
Självklart besitter vårt team olika certifieringar inom området; Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads mfl.

Kan vi hjälpa er med strategi och uppföljning?

Prata med oss!