Norra sjukvårdsregionförbundet

Ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen

Tillbaka till alla case

Om NRF

Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) är det gemensamma kommunalförbundet för Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland/Härjedalen och Region Västernorrland. Tillsammans utgör de ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen för sjukvårdsregional hälso- och sjukvård, kunskapsstyrning, utbildning och forskning.

För att skapa en förnyad, mer moderniserad upplevelse av förbundet, och på ett mer tillgängligt sätt paketera den stora mängden information som fanns på sidan, fick vi uppdraget att fram en ny webbplats med tillgänglighet och enkelhet i fokus.

norrasjukvardsregionforbundet.se

Om uppdraget

  • Informationsstruktur och innehåll
  • Webbdesign
  • Webbutveckling

Team

  • Anna L – Projektledare
  • Hannah – Designer
  • Jenny – Utvecklare

Lätt att hitta

NRF:s webbsida finns till för flera olika typer av användare med olika bakgrund och mål. För att möta dessa användares behov och hjälpa dem att hitta det de söker inleddes arbetet med att gå igenom och förenkla NRF:s tidigare innehåll. De olika målgrupperna fick tydligare ingångar, och relevant innehåll lyfts fram för att ge besökare tydliga genvägar.

Uppdaterat grafisk uttryck

I arbetet med den nya webbsidan kompletterades NRF:s grafiska profil för att med kulörval och bild kunna bygga en tydlig visuell struktur. Då webbsidans huvudsakliga innehåll är listningar med information tog vi fram färger/ikoner/bilder som stöttar besökaren i att enkelt att läsa av och navigera på sidan.

Fokus på översikt och enkelhet

NRF:s webbplats fungerar som ett nav för politiker och vårdprofessionen, där de hämtar information såsom prislistor, protokoll, information om sammanträden etc. Ett stort fokus i projektet var därför att på ett tydligt sätt lista och särskilja olika typer av information, på ett sätt som blir tydligt och lättillgängligt för besökaren.

Tillgänglighetsanpassning enligt WCAG 2.1

NRF som offentlig aktör omfattas av lagkravet att följa WCAG 2.1, vilket innebär att webbsidans visuella design såväl som den tekniska uppbyggnaden ska möta de krav som finns på tillgänglighet för alla besökare. Färgsättning, navigation, informationsstruktur och kod osv. är alltsammans genomarbetat för att uppfylla de kriterier som finns.