Gradientech

Ny hemsida, uppdaterad grafisk profil och en kundvänlig tonalitet.

Tillbaka till alla case

Vi började med en inside out roll.

En utmaning när man beskriver teknik är att man lätt blir lite, tja, teknisk. Det ville både vi och Gradientech undvika. Tillsammans med Gradientech genomförde vi därför en positionsförflyttning, vände på begreppen och satte kundfördelarna i första rummet.

gradientech.se

Om uppdraget

  • Positionsförflyttning & varumärkesarbete
  • Grafisk profil, logotyp och hemsida
  • Framtagning av idé & budskap
  • Trycksaker och digitala produkter

Team

  • Björn – Webbstrateg
  • Martin – Designer
  • Hannah – Designer
  • Jenny – Utvecklare
  • Eva – Projektledare

Att förklara komplex teknik, utan att bli teknisk

Gradientech ville bygga en modern webbplats med pigg ton som förtydligar USP:ar, visar teknologins olika användningsområden och ger en tydlig bild av företagets marknadspotential. En viktig del var att lyfta fram QuickMIC, som är Gradientechs innovativa system för att utvärdera antibiotikadoser inför behandling av blodförgiftning.

Illustrationer & grafik

QuickMIC är en högteknologisk plattform som vänder sig till forskare och laboratoriepersonal med god förkunskap. Samtidigt är det viktigt att även andra, som är mindre insatta i tekniken, ges en överblick av tekniken och dess potential. Med hjälp av 3d-illustrationer och animationer ger webbplatsen en överskådlig – och tekniskt korrekt – bild av både tekniken och systemets utformning.

Varumärke & grafisk profil

Utöver hemsida tog vi bland annat fram en uppdaterad varumärkesstrategi samt en ny grafisk profil som vi bland annat applicerade på produktblad och andra trycksaker.

Digital och användarvänlig årsredovisning

Ja, du läste rätt – användarvänlighet och årsredovisning är två begrepp som går att kombinera. Genom att ta fram en årsredovisning med fokus på digital distribution kunde fokus läggas på användarvänlighet och tillgänglighet. Med tydlig navigering och interaktivitet förhöjs upplevelsen och läsaren får en tydlig överblick över verksamheten, produkten och finanserna.